ArtSpace at Lviv Fashion Week: photogallery

Four different projects in the sphere of FashionArt were presented on March 22 in Lviv FW ArtSpace at Lvivarnya art center:

"Chameleon effect" - Daria Tishchenko-Zhuravel 
"10 meters" - Oleg Gavryliv, Maksym Skvortsov
"Perfect Illusion" - Boris Gavrylyuk, Olena Lazhnevska
"Untitled" - Igor Stepanyk

 

Ph: Aleksandr Shamov