Waleria Tokarzewska-Karaszewicz SS 2019

Ph: Igor Fedoriv